1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Współpraca młodzieży

Gdyńska młodzież z X Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 6 po raz kolejny wzięła udział w projekcie Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej. Spotkanie w Gdyni odbyło się w terminie od 22.09 do 25.09.2014 r. i poświęcone było tematyce obcych kultur w Europie (Fremde Kulturen in Europa - auch heute noch?). W ostatnim tygodniu października polscy uczniowie przebywali w Lubece, gdzie wspólnie pracowali nad zagadnieniem przekraczania granic kulturowych (Überbrückung der Kulturgrenzen). Wspólne spędzanie wolnego czasu, uczestnictwo w zajęciach szkolnych, warsztatach, zwiedzanie okolicznych miast, wszystko to sprzyjało pogłębieniu kontaktów młodzieżowych oraz umacnianiu procesu integracji europejskiej.

ikona