1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

dr Maciej Brzeski - 1943 - 1999

30 listopada 2014 roku mija piętnaście lat od śmierci Macieja Brzeskiego - w latach 1990 - 1999 samorządowca, wiceprezydenta Miasta.
Z urodzenia warszawiak, z wyboru - gdynianin jak wielu z nas - zakochany w Gdyni. Ostatnie dziesięć lat życia niemal bez reszty jej poświęcił - odpowiedzialny za strategiczne studia, projekty i programy rozwojowe, politykę gospodarczą, sprawy gospodarki morskiej, współpracę zagraniczną, rozwój turystyki, promocję, a zwłaszcza budowanie wizerunku Gdyni - jako dynamicznie rozwijającego się miasta europejskiego. Był niewątpliwie jednym z pierwszych, którzy dostrzegali wielkie szanse rozwojowe Gdyni w integracji europejskiej, ale i globalnej współpracy gospodarczej.
Był szanowany za pracowitość, pasję i profesjonalizm, lubiany zaś za liczne walory osobiste: poczucie humoru, serdeczność, bezpośredniość, skromność.
Doktor nauk chemicznych był przez lata pracownikiem naukowym Morskiego Instytutu Rybackiego. Autor licznych publikacji naukowych, a także kilkunastu patentów. Porzucił naukę dla Gdyni, gdy w wyniku wyborów samorządowych w 1990 r. został radnym, a następnie wiceprezydentem, odpowiedzialnym za pion rozwoju Miasta.
Może gdyby nie zdecydował się na pracę w samorządzie, która tak go pochłonęła, gdyby pozostał naukowcem, a prywatnie każdą wolną chwilę jak przez lata - przeznaczał na turystykę - dziś byłby wśród nas i cieszył się zdrowiem... Być może? Czy jednak byłby w pełni szczęśliwy nie angażując się w sprawy ukochanego Miasta? Czy Gdynia byłaby dziś taka jak jest?...