1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Drogi do wolności – Polska – Ukraina

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni zakończyła się wymiana polsko - ukraińska z gimnazjum Szeptyckich we Lwowie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były „Drogi do Wolności" i refleksja nad tym, czym jest wolność, co oznacza i jakie sposoby mogą prowadzić do jej osiągnięcia. W ramach wymiany młodzież odbyła szereg warsztatów tematycznych oraz odwiedziła miejsca związane z ruchami wolnościowymi, m.in. nowo otwarte Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
W trakcie pięciu wspólnie spędzonych dni, uczestnicy spotkania pracowali nad angielskojęzycznym spektaklem, który traktował o rozumieniu wolności w różnych krajach i kulturach świata. W spektaklu, w sposób szczególny uwypuklony został ukraiński aspekt dążeń wolnościowych oraz postać poety - Wasyla Stusa - postaci będącej symbolem ukraińskiego ruchu wolnościowego. Wspólna praca nad przedstawieniem oraz spędzanie czasu na kreatywnym odkrywaniu znaczeń pojęcia „wolność" stały się punktem wyjścia dla wielu interesujących refleksji oraz wniosków. Z pewnością zostaną one rozwinięte podczas rewizyty uczniów Zespołu Szkół Jezuitów we Lwowie, która nastąpi wiosną 2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BZ WBK w ramach działania „Bank Ambitnej Młodzieży".