1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

O Marynarce Wojennej wiedzą najwięcej

Z okazji 96. rocznicy powołania Marynarki Wojennej RP Rada do Spraw Młodzieży Zarządu Oddziału Morskiego PTTK zorganizowała dla młodzieży szkolnej przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Muzeum Marynarki Wojennej „Konkurs Wiedzy o Marynarce Wojennej''.
Spośród gimnazjalistów najlepsze lokaty uzyskali:
I miejsce - Michał Nakielski - Gimnazjum 19;
II miejsce - Michał Makurat - Gimnazjum 19;
III miejsce - Kamila Wysocka - Gimnazjum 16;
Wśród szkół ponad gimnazjalnych
I miejsce - Mateusz Tornacki - ZSzChłiE;
II miejsce - Jakub Meyer - ZSzChłiE;
III miejsce - Adrian Grzenkowicz - TBud.Okrętów.
Zwycięzcom gratulujemy.