1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Prezydenckie nagrody i wyróżnienia dla pracowników gdyńskiego MOPSu

Dyrektor Mirosława Jezior i jej zastępczyni Katarzyna Stec z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni odebrały, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrny Krzyż Zasługi. Wyróżnienia przyznano w piątek 21 listopada 2014 r., w dniu pracowników służb społecznych. Uroczyste spotkanie zorganizowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dyrektor gdyńskiego MOPSu Mirosława Jezior pierwsza z lewej i dyrektor Katarzyna Stec pierwsza z prawej z ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władyławem Kosiniakiem-Kamysz Pani dyrektor Mirosława Jezior i Pani dyrektor Katarzyna Stec otrzymały z rąk Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi

Tego samego dnia swoje wyróżnienia pracownikom MOPS-u przyznały władze Gdyni. Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w kategorii „Pracownik administracji" otrzymała Zuzanna Łączyńska-Stec - kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. W kategorii „Pracownik socjalny roku" uhonorowany został Gabriel  Rafalski z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1. 
 
Nagrody w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył wiceprezydent Michał Guć.

Zuzanna Łaczyńska-Stec - kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz Gabriel  Rafalski z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 uhonorowani nagrodami prezydenta Gdyni