1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Szkoła dla rodziców

29 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 - 19.00 odbędzie się najbliższe spotkanie w ramach „Szkoły dla Rodziców", którego tematem będą „Kary i nagrody w wychowaniu".

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A. Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 621 61 35).

Wstęp wolny.