1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Wyniki wyborów - errata

W poprzednim numerze „Ratusza" z 21 listopada (1171) w nazwisku kandydata na prezydenta z ramienia SLD Andrzeja Różańskiego wkradł się błąd, za co przepraszamy. Pan Andrzej Różański uzyskał 4.520 Gdynian.