1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Kształcenie muzyczne w Gdyni w komfortowych warunkach

Niespełna dwa lata temu Szkoła Muzyczna w Gdyni dysponowała jedynie starym budynkiem przy ulicy Biskupa Dominika.
Obiekt, zaprojektowany i wybudowany w latach 50-tych ubiegłego wieku, miał niewystarczającą powierzchnię i był w złym stanie technicznym. Wpływało to niekorzystnie na bezpieczeństwo i komfort przebywających w budynku osób, a także negatywnie na organizację zajęć. Niewystarczająca liczba sal, w których odbywały się ćwiczenia i lekcje z teorii muzyki, brak sali koncertowej o pojemności widowni odpowiadającej potrzebom placówki, brak sali organowej o odpowiednich parametrach powierzchniowych i akustycznych oraz brak odpowiedniej liczby i rodzajów instrumentów muzycznych, to problemy z którymi na codzień borykali się uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówki.
Dziś Szkoła Muzyczna w Gdyni dysponuje nowoczesnym budynkiem stanowiącym bazę warsztatową o wysokim standardzie. Przebudowa możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku Gmina Miasta Gdyni przystąpiła do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do którego nabór prowadziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, w dniu 12 listopada 2012 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia".
Efektem podjętych działań jest przebudowany i rozbudowany o nowe skrzydło gmach placówki, o powierzchni ponad dwukrotnie większej niż pierwotnie, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 41 sal dydaktycznych wyposażonych w nowe meble, sala koncertowa dla ponad dwustu widzów, sala organowa z pięćdziesięcioosobową widownią, sala egzaminacyjna, studio nagrań na potrzeby uczniów oraz 25 nowych instrumentów muzycznych.
W rezultacie od 1 września bieżącego roku naukę w Szkole rozpoczęło 382 uczniów, o 48 więcej niż w roku ubiegłym. Młodzi muzycy mogli rozpocząć swoją edukację na trzech nowych kierunkach nauczania: gry na harfie, klawesynie oraz innowacyjnych zajęć z muzyki kaszubskiej. Nowy budynek, wyposażony w profesjonalną salę koncertową, to także szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców. Na organizowane koncerty zapraszani są nie tylko rodzice uczniów, ale także mieszkańcy Gdyni i okolic.
Wartość projektu: 11 377 910 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 541 779 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Logo projektów