1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Tylko dla pań - warsztaty

Ośrodek Interwencji Kryzysowej/ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni zapraszają do udziału we wspólnej przygodzie jaką może być uczestnictwo w grupie rozwojowej przygotowanej tylko dla kobiet.
Każda z pań będzie mogła uczestniczyć w zajęciach: jogi, warsztatach z samoobrony, spotkaniach z doradcą zawodowym i dietetyczką, zajęciach z wizażystką oraz warsztatach filmowych.
Trwają zapisy, a zajęcia ruszą w lutym i potrwają do czerwca tego roku. Grupa będzie liczyć maksymalnie 14 osób.
Zajęcia przeznaczone są dla mieszkanek Gdyni i są bezpłatne.
Wszystkie kobiety zainteresowane zajęciami proszone o są kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej/ Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni, tel. 58 622 22 22. Pierwsze spotkania z zainteresowanymi osobami odbędą się już na początku stycznia.
Realizacja zajęć grupy odbywa się w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.