1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Diagnoza i wsparcie psychologiczne

Niepubliczna Poradnia Psychoterapii „NEURO - MED" udziela wsparcia, kompleksowej diagnozy oraz terapii indywidualnej i grupowej. Zespół specjalistów ma indywidualne podejście do każdego potrzebującego. Głównym celem i misją poradni jest niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują i są zdecydowane, aby podnieść jakość życia swojego oraz bliskich.
Więcej na stronie: www.terapiamed.pl
Rejestracja telefoniczna: 503 168 235 (wtorek - piątek w godzinach 14.00 - 16.00).
Siedziba w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8 - 10.

ikona