Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Gdyński radny doceniony w Brukseli

Radny Miasta Gdyni Stanisław Szwabski został wybrany na przewodniczącego Grupy European Alliance (Przymierze Europejskie) w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej, działającym jako organ doradczy i opiniodawczy. Funkcjonuje od 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy (tj. regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej Unii.

Podczas posiedzenia 4 lutego w Brukseli gdyński radny został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Grupy EA. Jestem zaszczycony objęciem tak ważnej, honorowej i odpowiedzialnej funkcji jaką przychodzi mi pełnić w instytucji europejskiej o tak istotnym, międzynarodowym znaczeniu - powiedział zaraz po wyborze. Nakreślił też plan działania na okres rozpoczynającej się właśnie kadencji. Jako Grupa pragniemy zagwarantować członkom władz lokalnych i regionalnych współpracę na rzecz wniesienia szerokiego, kompetentnego i spójnego wkładu do strategii politycznych Unii Europejskiej.

Zaznaczył, że przewodniczenie Grupie EA będzie dla dużym wyzwaniem ze względu na aktualną sytuację w Europie i na świecie. Istnieje zagrożenie, że Europę zaleje fala ekstremistycznych rządów. Przykład Grecji stanowi dla niektórych podstawę do agitacji w tym kierunku. Zamierzam zatem aktywnie współpracować z kolegami z Grupy poszukując najlepszych rozwiązań dla naszych wspólnot w krajach, które reprezentujemy. Wierzę w politykę porozumienia i otwarcia, w której jest miejsce na uwzględnienie opinii poszczególnych członków oraz uznaję znaczenie wszystkich państw, regionów oraz władz lokalnych w Europie.

 
Podkreślił też, że ważną rolę w jego działaniach będzie odgrywać kwestia ukraińska. Nie powinniśmy tworzyć z UE enklawy. Zamierzam działać wspólnie z innymi partnerami na rzecz udzielenia wsparcia i pomocy Ukrainie oraz zachęcać do lokalnej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi UE i Ukrainy. Według mnie bardzo ważna jest polityka rozszerzenia oraz polityka partnerstwa/sąsiedztwa czy to
wschodniego czy też śródziemnomorskiego - stwierdził Stanisław Szwabski.