1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Medale dla małżeństw - jubilatów

16 lutego 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie:

o godz. 13.00:

Stefania i Stanisław Słomscy (61 lat), Halina i Henryk Łeppek (60 lat), Maria i Zygmunt Brożek  (50 lat), Elfryda i Piotr Wygnańczukowie (50 lat), Teresa i Henryk Gwisdalla (50 lat), Wacława i Piotr Jaglińscy (50 lat), Jadwiga i Jan Maszke (50 lat), Marianna i Zbigniew Matulka (50 lat), Danuta i Adam Schneiderowie (50 lat), Gertruda i Eugeniusz Szrederowie (50 lat); 

Jubliaci z godz. 13:00 z dnia 16 lutego 2015 roku, fot. Marek Grabarz

o godz. 15.00:

Halina i Bohdan Draganikowie    (52 lata), Barbara i Stefan Durajowie (50 lat), Ewa i Ryszard Galas owie (50 lat), Jadwiga i Zbigniew Gręda  (50 lat), Hildegarda i Ryszard Łukasiakowie (50 lat), Danuta i Stefan Sikorscy (50 lat), Anna i Jan Stankowscy (50 lat), Zofia i Zygmunt Szmytkowie (50 lat).

Jubliaci z godz. 15:00 z dnia 16 lutego 2015 roku, fot. Marek Grabarz

fot. Marek Grabarz