1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic na temat zgłaszania kandydatów (list kandydatów) na radnych poszczególnych dzielnic oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy",  prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy.
Z tego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).