Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji OPP działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 77 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu ten wybór w kolejnych numerach prezentować będziemy organizacje wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent


1. ADAPA - Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
KRS: 0000295925
ul. Hallera 31A, 81-428 Gdynia, tel. 58 622 93 56, www.adapa.pl
Fundacja ADAPA została zarejestrowana 31 grudnia 2007, a od 2009 roku ma status OPP. Organizacja prowadzi warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością (ASD i inne zaburzenia rozwoju, w tym niepełnosprawność intelektualna). W ramach działalności gospodarczej fundacja stworzyła miejsca pracy dla 3 osób. Dla swoich podopiecznych prowadzi kluby zainteresowań, grupy terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne i diagnozę funkcjonalną dla osób dorosłych z ASD. Dążenia fundacji ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umożliwiające podopiecznym podejmowanie aktywności zawodowej. Poprzez swoje działania fundacja stara się również wpływać na opinię i świadomość społeczną w celu pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w każdym przejawie i aspekcie życia.

2. Fundacja „Gdyński Most Nadziei"
KRS: 0000262786
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia, tel. 58 661 94 56, www.mostnadziei.pl
Fundacja GDYŃSKI MOST NADZIEI jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2006 roku. Fundacja realizuje ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, wspierający chorych na raka i ich bliskich. W ramach Akademii prowadzi psychoterapie, zajęcia ruchowe, rehabilitacje, zajęcia manualne oraz wiele innych aktywności - wszystkie prowadzone nieodpłatnie dla mieszkańców Gdyni. Fundacja jest pomysłodawcą i realizatorem jedynej w kraju kampanii społecznej Odważni Wygrywają, poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra wśród młodych mężczyzn (m.in. Movember Gdynia). Organizacja aktywnie prowadzi też działania służące przełamywaniu stereotypów dotyczących choroby nowotworowej, organizując cykl spotkań „...Jak zdarza się szczęście", ze znanymi postaciami kultury i sztuki, które doświadczyły choroby nowotworowej. Środki zebrane w ramach odpisów 1% za 2014 rok przeznaczone zostaną na zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych dla mężczyzn oraz na zwiększenie liczby konsultacji psychoonkologicznych i rehabilitacji dla osób chorych na raka i ich bliskich.

3. Fundacja Dogtor
KRS: 0000145034
ul. Wolności 1A, 81-324 Gdynia, tel. 692 566 755, www.fundacjadogtor.org

Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią-terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, niepełnosprawnych, chorych, niedostosowanych społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych.
Dzieci wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucia własnej wartości, a kontakt z psami - terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze Fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących otrzymali w roku 2008 nagrodę „Niestrudzeni" w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu", a w roku 2010 zostali uhonorowani wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka".

4. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech"
KRS: 0000245254
ul. Płocka 5A , 81-535 Gdynia, tel. 58 664 06 42, www.podarujusmiech.org
Przesłaniem Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech" jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie ich na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, aktywizacja środowiska w ich miejscu zamieszkania, w tym stworzenie przestrzeni do działań na rzecz integracji i rehabilitacji, wpływanie na pozytywne postawy w stosunku do ludzi potrzebujących, kreowanie postaw obywatelskich mających na celu pomoc środowisku osób dotkniętych chorobą i innymi przypadłościami losu. Organizacja realizuje projekty z zakresu promocji zdrowia, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Fundacja „Podaruj Uśmiech" pomaga podopiecznym osiągnąć większą sprawność m.in. poprzez sponsorowanie i dofinansowywanie specjalistycznych operacji, turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego edukację osób niepełnosprawnych. Organizacja wspiera również współpracę organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Fundacja Magis
KRS: 0000231822
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, tel. 58 661 65 56, www.fundacjamagis.org.pl
Fundacja Magis działa w Gdyni od 2005 roku. Organizacja realizuje projekty edukacyjne skierowane w szczególności do dzieci z ubogich rodzin, zmagających się z trudnościami w nauce i nie mających możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rozwijających ich talenty. Dzięki funduszom otrzymanym w ramach 1%, fundacja wspiera i promuje działania społeczne oraz edukacyjne instytucji jezuickich, misje, wolontariat, stypendia dla uzdolnionych młodych osób oraz rekolekcje dla młodzieży.


6. Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „PAN WŁADEK"
KRS: 0000065085
ul. Kornela Makuszyńskiego 5B, 80-291 Gdańsk, tel. 58 342 55 80, www.panwladek.pl

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „PAN WŁADEK" jest organizacją, która wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej poprzez łączenie tych, którzy mogą pomóc z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Organizuje wypoczynek letni i zimowy, w którym uczestniczą dzieci z całego regionu. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pomocowymi i jednostkami pomocniczymi.

7. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży
KRS: 0000312236
ul. Rozewska 26/2, 81-055 Gdynia, tel. 723 320 588, www.fundacjaszkwal.org
Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży od 2008 roku zajmuje się organizacją, popularyzacją i realizacją morskiej edukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych. Załoga i wolontariusze z Fundacji SZKWAŁ dokładają wszelkich starań, by czas spędzony na pokładzie 77 letniego Jachtu SZKWAŁ pozwolił młodym ludziom zdystansować się do problemów pozostawionych na lądzie. Kontakt z morzem i aktywność fizyczna integrują, rehabilitują i wskazują młodzieży sposób na kreatywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu. W ciągu ostatnich 6 lat w rejsach wzięło udział około 2000 osób. Środki zebrane w ramach odpisów 1% za 2014 rok przeznaczone zostaną na dalsze wspieranie dzieci i młodzieży.

8. Fundacja Trzeba Marzyć
KRS: 0000263459
Aleja Niepodległości 811, 81-704 Sopot, tel. 602 208 429, www.trzebamarzyc.org
Fundacja Trzeba Marzyć powstała we wrześniu 2006 roku, założona przez wolontariuszy, którzy swoje powołanie odkryli w spełnianiu marzeń ciężko chorych dzieci. Grupa zaangażowanych osób uszczęśliwia dzieci mieszkające, bądź stale przebywające na terenie Województwa Pomorskiego. W ciągu ośmiu lat działania organizacji udało się spełnić już ponad 500 marzeń dzieci chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. Moc marzenia, radość oczekiwania i szczęście z jego spełnienia przynoszą dzieciom ulgę w codziennym cierpieniu i pomagają zmagać się z trudnościami każdego dnia. Organizacja realizuje różne akcje służące niesieniu radości najmłodszym, np. wielki Bal Charytatywny dla Dzieci. W ostatnim czasie przeprowadziła także przemarsz pod hasłem „Piaskiem w raka", ramach którego Rafał Dadej - prezes i wolontariusz Fundacji, przeszedł zimą całe polskie wybrzeże, zbierając pieniądze na spełnianie marzeń dzieci.