1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Spotkanie diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie nr 14 w Gdyni, informuje członków stowarzyszenia oraz sympatyków jak również osoby, które chcą należeć do stowarzyszenie o Walnym Zebraniu w dniu 25.02.2015 r. w WZSP w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31.