1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Deklaracja prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni w sprawie powołania wspólnego stowarzyszenia

Bogatsi o doświadczenia samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny oraz Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, my niżej podpisani deklarujemy chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA we wspólne „Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot - Trójmiasto" mające na celu skuteczne działania dla dobra mieszkańców Pomorza.
Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia będzie wspólne przygotowanie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju naszej metropolii oraz regionu.
Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska,
Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu,
Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni

ikona