1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy a także te, które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Funadcji Gospodarczej na szkolenia.
W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w lipcu można skorzystać z:
- Poradnictwa zawodowego (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*
- Doradztwo biznesowe*;
- Jak napisać biznesplan - 3.03.2015 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel - 26.03.2015 r. w godz. 9.00 - 13.00.
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście.Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej 2, pokój 101 - 102, 106 (I p.). Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl

ikona