1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Kaziuki 2015

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, zaprasza na Uroczystą Mszę Św. Koncelebrowaną z okazji święta patrona Polski i Litwy Św. Kazimierza, która odprawiona zostanie w niedzielę, 1 marca o godz. 10.00, pod przewodnictwem ks. dziekana dr. Edmunda SKALSKIEGO - proboszcza Kolegiaty Gdyńskiej pw. NMP przy ul. Świętojańskiej.
Po Mszy Świętej zostaną złożone wiązanki kwiatów przy Tablicy Smoleńskiej i Tablicy Ofiarom Stalinowskich Kaźni (północna fasada starego kościoła). Przed i po Mszy Świętej na Placu Św. Jana Pawła II odbywać się będzie Jarmark Kaziukowy.

ikona