1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Szkoła Otwarta na Obłużu zaprasza maluchy na zajęcia adaptacyjne

Szkoła Podstawowa nr 6 na Obłużu zaprasza dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2015-2016 na zajęcia adaptacyjne odbywające się w placówce przy ul. Cechowej 22 w ramach miejskiego programu „Szkoła Otwarta".
Zajęcia rozpoczną się w marcu 2015 r. i mają na celu integrację zespołu i adaptację dzieci do środowiska szkolnego, doskonalenie kompetencji społecznych, emocjonalnych i intelektualnych.
Dni i godziny zajęć: środy w godz. 16.00 - 16.45. Płatność: 5 zł / 1 spotkanie - u prowadzącego zajęcia (bezpośrednio przed lub po zajęciach). Pierwsze spotkanie w środę, 4 marca 2015 r. o godz. 16.00. Zapisy drogą mailową: szkola_otwarta@sp6.gdynia.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia adaptacyjne są zajęciami dodatkowymi, nieobowiązkowymi. Dziecko może uczestniczyć w całym cyklu zajęć (10 spotkań) lub tylko w wybranych.

ikona