1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Szukam pracy z integracją

Centrum Integracja Gdynia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapraszają do udziału w spotkaniach „Szukam pracy z Integracją". Zaproszenie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Gdyni oraz miast i miejscowości sąsiadujących z Gdynią. Działania skierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej, o różnych stopniach niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również do tych, którzy chcą zmienić pracę.
„Szukam pracy z Integracją" ma na celu:
1. podniesienie wiedzy na temat aktualnego rynku pracy,
2. nabycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy,
3. nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w szybkim czasie,
4. nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania ofert pracy i aplikowania,
Spotkania „Szukam pracy z Integracją" odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 11.30, a w ich trakcie:
- prezentowane są oferty pracy, zapraszani są lokalni pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników, dostępne są gazety i internet z aktualnymi ofertami pracy.
Ponadto osoby poszukujące zatrudnienia, będą miały do dyspozycji (w dniach i godzinach pracy CIG):
- komputer, służący do przygotowania CV oraz listu motywacyjnego,
- kserokopiarkę oraz telefon (dla lepszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą).
Istnieje możliwość skorzystania z multimedialnego programu do nauki języka niemieckiego i angielskiego. Szczegóły pod numerami telefonu 58 660 28 38, 505 606 776, poprzez e-mail: gdynia@integracja.org lub bezpośrednio w biurze Centrum Integracja Gdynia przy ul. Traugutta 2, od pon. do pt. w godz. 9.00 - 17.00.

ikona