Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Tydzień Równości

Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące oraz IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9 - 13 marca 2015 r. będą realizować projekt edukacyjny pt. „Tydzień Równości".
Projekt ten jest częścią ogólnopolskiego programu „Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka i Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Patronat nad „Tygodniem Równości" objął wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz.
Celem projektu jest uświadomienie uczniom szkół potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska oraz Maria Łojek - Kurzętkowska.

ikona