1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Decyzje podatkowe dostarczone

Roznoszenie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości osób fizycznych przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni (o czym informowaliśmy w kolejnych numerach „Ratusza") zostało zakończone z końcem lutego 2015 roku.