1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Sukces gdyńskich uczniów w Olimpiadzie Informatycznej

Dwunastu uczniów z Gdyni zakwalifikowało się do finału XXII Olimpiady Informatycznej. Pośród nich znaleźli się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP: Paweł Burzyński, Marek Żochowski, Bartosz Narkiewicz, Tomasz Garbus, Mateusz Jurczyński, Łukasz Raszkiewicz, Rafał Brzeziński, Michał Kukuła, Jan Klinkosz, oraz troje uczniów Gimnazjum nr 24: Juliusz Pham, Kacper Kluk i Piotr Kowalewski.
Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową organizowaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. O randze tych zawodów świadczy fakt, że najlepsi finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia informatyczne na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju, a także reprezentują Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej i innych ważnych międzynarodowych konkursach.
Zawody składają się z trzech etapów. W każdym z nich zawodnicy mają do rozwiązania od czterech do sześciu zadań algorytmiczno-programistycznych. Około 400 uczniów z najlepszymi wynikami awansuje do etapu II, a około 80 - do finału Olimpiady. W tegorocznej edycji do ostatniego etapu zakwalifikowało się ponad 100 uczniów, którzy zmierzą się z finałowymi zadaniami w dniach 15 - 18 kwietnia 2015 r.
Corocznie uczniowie III Liceum i 24 Gimnazjum w Gdyni stanowią liczną grupę pośród uczestników Olimpiady Informatycznej, osiągając bardzo dobre wyniki. Wymienieni finaliści uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Młoda Informatyczna Gdynia", który realizowany jest przez Stowarzyszenie Talent od 2010 roku dzięki wsparciu Miasta Gdynia. W ramach tego projektu zainteresowani informatyką uczniowie uczestniczą w sobotnich zajęciach pozalekcyjnych pod okiem Ryszarda Szubartowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Talent, doświadczonego trenera młodzieży uzdolnionej informatycznie i matematycznie. Podopieczni Stowarzyszenia uczestniczą także w obozach naukowych.
Osiągnięcia gdyńskich uczniów niezwykle cieszą oraz dają motywację do dalszego zaangażowania w rozwój młodych talentów.