1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Warsztaty aktorskie - zapisy

Teatr 4 Miasto ogłasza zapisy na warsztaty aktorskie, które po raz wtóry prowadzić będzie Magdalena Tomaszewska wieloletnia aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku a obecnie aktorka Teatru 4 Miasto.
Warsztaty ukierunkowane będą na typową prace artystyczną zakończoną spektaklem teatralnym. Pierwsze zakończyły się spektaklem serdecznie przyjętym przez publiczność.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17.03.2015 r. o godz. 19.00. O miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenia: e-mail: info@teatr4miasto.com, nr tel. 531 587 829.