1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

XV edycja konkursu Gdynia w fotografii

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza do udziału w XV edycji konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod hasłem „Moja Gdynia".
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców, a także piękno naszego miasta. Tegoroczna edycja ma na celu pokazanie, jak postrzegają Gdynię zarówno jej mieszkańcy, jak i turyści. Oczekujemy zdjęć przedstawiających ulubione, charakterystyczne dla Gdyni miejsca, zjawiska przyrodnicze i pogodowe w różnych porach roku oraz ciekawe wydarzenia.
W 2016 roku Gdynia będzie obchodziła jubileusz z okazji 90-lecia nadania praw miejskich. W tym wyjątkowym dla miasta roku, najlepiej ocenione przez jury prace konkursowe zostaną zamieszczone w kalendarzu „Ratusza" Informatora Rady i Prezydenta Miasta". Poza tym dowodem uznania, autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody książkowe.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w formacie 20 cm x 30 cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice. W osobnej, zaklejonej kopercie należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w każdej placówce bibliotecznej MBP lub na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl Zarówno koperta z formularzem jak i zdjęcia powinny być opatrzone jednakowym kodem wybranym przez autora prac (np. słowo, hasło, kod cyfrowy). Fotografie nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, wskazane jest natomiast podanie tytułów zdjęć oraz nazwy miejsc lub wydarzeń, które przedstawiają.
Prace można składać do 24 października 2015 r. we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gdyni.
Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00) Dział Instrukcyjno - Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: t.arendt@mbpgdynia.pl