1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy, a także te które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Fundacji Gospodarczej na szkolenia. W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów można skorzystać ze szkoleń:
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Doradztwo biznesowe*;
- Jak założyć własną działalność gospodarczą - 10.04, w godz. 9.00 - 13.00;
- Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD - 15 - 16.04, w godz. 9.00-13.00;
- Marketing w firmie - 16.04, w godz. 9.00 - 14.00;
- Profesjonalna obsługa klienta - 28.04, w godz. 9.00 - 13.00;
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście. Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102, 106 (I p.).
Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl