1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Medale dla małżeństw - jubilatów

23.03.2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W uroczystości uczestniczył prezydent Wojciech Szczurek.


godz. 13.00: Barbara i Antoni Paluchowie (55 lat); Czesława i Konrad Wołoszykowie (53 lata); Janina i Leszek Dobaczewscy (50 lat); Maria i Zdzisław Baryłowie (50 lat); Brygida i Jerzy Dobrowolscy (55 lat), Gabriela i Paweł Domańscy (50 lat); Jadwiga i Piotr Filipczykowie (50 lat); Irena i Jan Jarzynowie (50 lat); Danuta i Zygmunt Kamerkowie (50 lat); Jadwiga i Czesław Kawowie (50 lat); Czesława i Andrzej Pietrzakowie (50 lat);

Medale dla małżeństw - jubilatów wręczone 23.03.2015 w gdyńskim USC / fot. Marek Grabarz


Zofia i Ryszard Skibowie (57 lat); Regina i Feliks Płotkowie (54 lata); Gertruda i Ludwik Czajowie (50 lata); Maria i Tadeusz Drogosiowie (50 lat); Władysława i Marian Feliksikowie (50 lat); Jadwiga i Henryk Korzeniewscy (50 lat); Teresa i Jan Mijasowie (50 lat); Helena i Zbigniew Nurkowscy (50 lat); Regina i Tadeusz Oporscy (50 lat).

Medale dla małżeństw - jubilatów wręczone 23.03.2015 w gdyńskim USC / fot. Marek Grabarz

fot. Marek Grabarz