1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

Żeglujemy bez granic – rejs s/y Zawiszą Czarnym

Fundacja Podróże bez Granic i Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zapraszają wszystkie żądne przygód osoby z niepełnosprawnością do udziału w konkursie o miejsce dla siebie oraz asystenta w rejsie żaglowcem s/y Zawisza Czarny w terminie 10 - 20 sierpnia 2015 r. na trasie Bergen - Edynburg.
Aby wziąć udział w konkursie chętne osoby muszą, w dowolnej formie (tekstu, zdjęcia, filmu, etc.), przekonać jury, iż to właśnie one powinny wziąć udział w tym rejsie!

Zawisza Czarny to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy na świecie. W trakcie rejsu, zwycięzca konkursu, zakwaterowany będzie na pokładzie żaglowca we wspólnym kubryku (miejsce do spania i jedzenia wszystkich uczestników rejsu) i brać będzie udział, przy wsparciu asystenta, we wszystkich czynnościach życia statku w tym: nawigacji, sterowaniu, stawianiu żagli, sprzątaniu czy pomocy w kambuzie (kuchni).
Konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 16 lat i których stan zdrowia pozwala na bezpieczne i swobodne funkcjonowanie na pokładzie żaglowca s/y Zawisza Czarny, przy wsparciu asystenta.
Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: podroze@podrozebezgranic.pl lub pocztą (Fundacja Podróże bez Granic, ul. Warszawska 43/1, 81-309 Gdynia) do 24 kwietnia 2015 r., do godziny 24.00 (decyduje data wpływu). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2015 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.podrozebezgranic.pl
Organizator konkursu: Fundacja Podróże bez Granic.
Partnerzy: Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP fundator miejsca dla asystenta.
Voucher na rejs dla osoby z niepełnosprawnością przekazała Fundacji Podróże bez Granic Marta Mińko - Atroszko.

ikona