1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku przedszkolnym wraz  z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog 22.04.2015 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 Gdynia, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44;
-  dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, Obłuże, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 11.04.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44,  Karwiny , ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 25.04.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona