1191 (991) 2015-04-24 - 2015-05-07

Konsultacje i warsztaty dla rodziców

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Reja 2a, zaprasza rodziców, którzy chcą:
lepiej zrozumieć swoje dziecko,
upewnić się w swoich metodach wychowawczych,
poprawić swoje relacje z dzieckiem,
nauczyć się być jeszcze lepszym rodzicem,
wymienić się doświadczeniami z innymi
na bezpłatne konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę) oraz na zajęcia z cyklu: „Szkoła dla Rodziców”.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00-19.00.
Temat zajęć: „Potrzeby rozwojowe dziecka. Granice”.
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A. Konsultacje i warsztaty dla wszystkich rodziców, niezależnie od wieku dziecka.
Kontakt telefoniczny 58 621 61 35.