1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Czym jest zjawisko niskiej emisji i jakie zagrożenia niesie - przyczyny smogu

Tereny zurbanizowane dotyka zjawisko niskiej emisji, szczególnie nasilające się w okresie zimowym w mroźne, słoneczne poranki. Wtedy w powietrzu unosi się najwięcej pyłu z niebezpiecznymi substancjami podobnymi do dymu papierosowego, czyli pyłami, tlenkami azotu, tlenkami siarki oraz organicznymi związkami aromatycznymi.  
Źródłem tych substancji jest wydobywający się dym z kominów domowych. Emisja z niskiego komina, czyli takiego do wysokości 40 m powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy. Nie bez znaczenia jest również, jakość stosowanego paliwa. Zdarza się ze za „paliwo” służą po prostu śmieci. To, jakim paliwem ogrzewamy swoje domy oraz w jakich piecach spalamy paliwo ma zasadniczy wpływ na to, czym później oddychamy.  
Drugim czynnikiem wpływającym na zjawisko niskiej emisji jest emisja komunikacyjna, a właściwie zwiększający się ruch samochodowy w terenie miejskim. Wskutek zwiększającej się liczby samochodów rośnie ilość zużywanego paliwa, a tym samym emisja zanieczyszczeń. Obecnie przemysł samochodowy podejmuje działania, w celu zmniejszenia zużycia paliwa w pojazdach, jednakże dotyczy to nowych pojazdów, zaś jak wynika ze statystyk średni wiek samochodu w Polsce przekracza 12 lat!
Skutki palenia czym popadnie Powstający smog zbiera olbrzymie żniwo, powodując zwiększanie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego (zapalenie gardła, astmę, zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc, przypadki chronicznego kaszlu). Mogą również występować zaburzenia centralnego układu nerwowego (bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie), zapalenie oczu, reakcje alergiczne, zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca, osłabienie płodności, nowotwory.
Co możemy zrobić? Przede wszystkim zapobiegać. Jednym ze sposobów ograniczenia niskiej emisji pochodzącej z domostw jest rezygnacja z palenisk na paliwo stałe (węgiel, koks) oraz zamiana ich na nowe instalacje,  ekologiczne. Zachętą do zmiany sposobu ogrzewania dla mieszkańców jest dotacja z budżetu Miasta do wymiany starych pieców węglowych na ogrzewane uznawane za bardziej ekologiczne. Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania mieszkańcy Gdyni otrzymują już od 1999 r. W 2014 r Gmina Miasta Gdyni przystąpiła do programu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Czyste powietrze Pomorza” przy pomocy którego można uzyskać dodatkowe wsparcie.
Nawet jeżeli z przyczyn ekonomicznych nie planujesz takiej inwestycji w najbliższym czasie staraj się chociaż kontrolować stan urządzeń grzewczych, a także zastanów się kilka razy zanim zaczniesz spalać w piecu śmieci. Warto również zastanowić się nad zmianą nawyków dotyczących podróżowania, zwłaszcza tego codziennego. Alternatywą dla tradycyjnych samochodów jest oczywiście komunikacja zbiorowa, znacznie droższą i na razie ekskluzywną pojazdy o napędzie elektrycznym lub po prostu rower.
Bibliografia: 1. „Nie dla Niskiej Emisji!” czyli czy wiesz czym oddychasz, I. Kuczyńska, W. Lenart i inni, PTH „Technika”, Gliwice 2014; 2. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Praca zbiorowa pod redakcją R. Sadlok, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „Helios” 2014; 3. Porównanie emisji zanieczyszczeń różnych technologii grzewczych wg raportu IPTS dla Komisji Europejskiej, Paweł Lachman, InstalReporter, 2013.

ikona