1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie” działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1 tel. 58 622 24 24 zaprasza 26 maja o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów. Omawiane będą kolejne problemy zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach grupy.