1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Integracyjny festyn regionalny

Zespół Szkół nr 11 w Gdyni zaprasza uczniów z klas integracyjnych ze szkół podstawowych na R E G I O N A L I A czyli Integracyjny Festiwal Regionalny „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” - Cëzy chwôlita,  swegò níe znajeta;

Cele festiwalu:

- integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami szkół ogólnodostępnych;

- rozbudzanie zainteresowań uczniów kulturą Kaszub i Pomorza;

- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z historią regionu;

- wyzwalanie aktywności uczniów poprzez udział w warsztatach prowadzonych;

- przez twórców kaszubskich i instruktorów;

- wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez tworzenie warunków do odkrywania talentów i zdolności manualnych;

- rozwijanie poczucia estetyki, pozytywnych przeżyć: radości i satysfakcji z własnej pracy.

Festiwal odbędzie się 27 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 11- SP nr 43 i Gimnazjum nr 16, Gdynia, ul. Porębskiego 21, tel. 58 625 57 09, fax 58 625 57 08 lub 606 901 409 w godzinach 9.30 -13.00.

W programie warsztaty do wyboru:

- malowanie na szkle

- rzeźbiarstwo w mydle

- haft nie tylko igłą malowany-origami z koła płaskiego w sztuce kaszubskiej

- kaszubskie przedmioty użytkowe zdobione techniką decoupage 

- tęczowo- kaszubsko wydmy morskie,

- kuchnia kaszubska i nie tylko

- śpiewy i tańce po kaszubsku.

ikona