1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Mobilny gdyński informator dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści z klas III rozpoczęli intensywne przygotowania do wyboru następnej szkoły. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, kolejny rok z rzędu w Gdyni powstał informator. Wydawnictwo dostępne jest zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Wszystkie niezbędne uczniom dane są dostępne na stronie www.gdynia.pl/isp, którą przeglądać można także na urządzeniach mobilnych. W informatorze znajdują się wszelkie informacje dotyczące gdyńskiej oferty edukacyjnej, etapów rekrutacji, terminów czy sposobu przeliczania ocen na punkty. W tej edycji zamieszczono również szkoły dla dorosłych, policealne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Broszurka dostępna jest w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 603, VI piętro) lub do samodzielnego wydrukowania pod tym adresem:www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/edukacja/8290_101881.html?page=.

Przypomnijmy, rekrutacja do gdyńskich  szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się elektronicznie i trwa do 22 czerwca. Kandydat rejestruje się w systemie na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Uczniowie spoza Gdyni powinni założyć indywidualne konto dostępu do systemu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru), a następnie wprowadzić swoje dane osobowe.

ikona