1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Propozycje Fundacji „Kreatywni”

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” zaprasza do Kawiarenki Sąsiedzkiej, która odbywa się w każdy wtorek w godzinach 10.00-14.00 oraz w każdy czwartek w godzinach 16.00-20.00. To czas, w którym możesz wypić kawę lub herbatę ze swoimi sąsiadami, porozmawiać z nimi, pograć w planszówki i miło spędzić poranek lub popołudnie J Klub Osiedlowy Apteka, ul. Opata Hackiego 17A, Chylonia.

***

Nie masz miejsca, gdzie możesz realizować swoje pasje lub zainteresowania? Centrum Aktywnego Mieszkańca - Fabryka Dobrych Praktyk - oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania z sali dla grup nieformalnych/formalnych na zasadzie wymiany dóbr i usług/ zasady wzajemności. Oznacza to, że skorzystanie z pomieszczenia jest bezpłatne, ale w ramach użyczenia grupa mogłaby wziąć udział w akcji wolontaryjnej lub zorganizować wydarzenie dla społeczności lokalnej – czyli w zamian zrobić coś dla naszego sąsiedztwa.

Więcej informacji otrzymasz w Klubie Osiedlowym Apteka, ul. Opata Hackiego 17A lub pod numerem telefonu 513 385 495.

ikona