1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Przegląd teatralny

SOSW 2 serdecznie zaprasza na XVI Przegląd Twórczości Teatralnej Gdyńskich Placówek Specjalnych „My zaczarowani teatrem” w dniu 26 maja w godz. 9.30-13.00 w Sali Widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą. Wstęp wolny. Organizator zapewnia słodki poczęstunek w czasie przerw między spektaklami.

ikona