1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni wśród laureatów pierwszej Pomorskiej Nagrody Muzealnej

Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni został jednym ze zwycięzców pierwszej edycji „Pomorskiej Nagrody Muzealnej”, organizowanej wspólnie przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz samorząd województwa pomorskiego. Placówka została doceniona za wystawę „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” - jej walory naukowe, a jednocześnie nowatorski sposób prezentacji tematu ważnego dla historii Gdyni, za pomysł i rozmach realizacji.

W pierwszej edycji konkursu nagrodzeni zostali także:

- Agnieszka Krzysiak, Bogumiła Tesmer - Muzeum w Lęborku, projekt: „Skarby z Czarnówka” - wystawa wraz z publikacją „Okruch złota w popiele ogniska... Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice”,

- Tomasz Bednarz - Narodowe Muzeum Morskie. Nagroda honorowa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku za projekt „Piwnica Romańska z XIII w.”

Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi instytucjami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w poprzednim roku. Rokrocznie nagrodzone będą trzy osoby, które wyróżniły się realizacją udanego projektu, swoją postawą i zaangażowaniem oraz jedna instytucja za najciekawszy projekt, która otrzyma wyróżnienie honorowe.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał środki finansowe na nagrody indywidualne w łącznej wysokości 12 tys. zł. Patronem honorowym konkursu jest marszałek województwa pomorskiego.