1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Po Zdro Wie

Właśnie zakończyła się w Gdyni druga edycja programu „PoZdro”, którego celem jest poprawa stanu zdrowia gdyńskich uczniów. Pierwszym etapem były badania przesiewowe. Kolejne to zajęcia edukacyjne w szkołach i opieka zdrowotna.

Przebadano 1222 uczniów pierwszych klas z 23 gdyńskich gimnazjów. Wyniki są dość niepokojące. Blisko 15% przebadanych uczniów znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. U prawie 22% występuje nadwaga i otyłość, podwyższone ciśnienie tętnicze stwierdzono u 14,2%, słabą wydolność fizyczną zanotowano u 61,2% uczniów.

Jednym z najważniejszych zadań gdyńskiego samorządu są działania w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców i promocji aktywnego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Podejmujemy niezwykle ważny temat walki z nadwagą, dlatego też realizujemy program edukacyjny - tłumaczy wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.

Teraz program wkroczy w kolejną fazę, czyli przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach, wprowadzenie nowej polityki i stworzenie środowiska prozdrowotnego.

Trzeci element programu „PoZdro”, to objęcie opieką zdrowotną tych dzieci, których wyniki wypadły najgorzej. Zintegrowaną Opieką Indywidualną zostanie objętych w sumie 182 uczniów. Wyniki badań drugiej edycji programu potwierdzają, że problem zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi wśród młodzieży jest rzeczywisty. A uczestnicy pierwszej edycji udowadniają, że „PoZdro” działa. Mimo, że cykl opieki nadal trwa, to wyniki badań, przez które dzieci zostały zakwalifikowane do programu ciągle się poprawiają.