1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Program profilaktyczny dla zdrowia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza mieszkańców Gdyni na badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia”.

Program polega na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną oraz skierowanie osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe.

Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym od 8.00 do 18.00. Telefon: 58 711 60 34.