1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Dla mieszkańców Witomina - Leśniczówki

Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka zaprasza mieszkańców na spotkanie z Dyrektorem Zarządu Komunikacji Miejskiej, w Gdyni prof. dr hab. Olgierdem Wyszomirskim. Tematem spotkania będzie aktualna sytuacja komunikacyjna dzielnicy. Spotkanie odbędzie się 2.07.2015 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6.

ikona