1200 (1000) 2015-07-10 - 2015-07-30

Świetne wyniki międzynarodowych maturzystów z III LO

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy przystąpili do krajowej matury poznali wyniki swoich egzaminów dojrzałości 30 czerwca 2015 roku. Kilka dni później o wynikach swoich egzaminów zostali poinformowani maturzyści międzynarodowi.
Wszyscy tegoroczni absolwenci Gdyńskiej Trójki zarówno krajową maturę (159 absolwentów), jak i międzynarodową maturę  (40 absolwentów ) zdali i to na bardzo wysokim poziomie.
Najwyższy wyniki w tym roku na maturze międzynarodowej w III LO w Gdyni uzyskał Marcin Praski, który zgromadził najwyższą możliwą do zdobycia liczbę punktów tj. 45 na 45. Marcin jako ósmy w historii dołączył do grona absolwentów szkoły, którzy zdobyli na maturze międzynarodowej maksymalną liczbę punktów. Każdego roku na całym świecie tylko kilkudziesięciu osobom spośród kilkudziesięciu tysięcy zdających udaje się uzyskać taki wynik.
Tylko jeden punkt mniej uzyskał Adam Małagowski (44/45 pkt.). Aż 5 absolwentów uzyskało 43 pkt. Podobnie jak 42 pkt. Łącznie aż 18 maturzystów na 40 zdających maturę IBO w Gdyni uzyskało 40 i więcej punktów, a ponad połowa ze zdających (26) uzyskała 37 i więcej punktów czyli tyle, ile wymagają podczas rekrutacji najlepsze uczelnie na świecie (np. Oxford lub Cambridge).  
Średnia wyników z egzaminów na przeprowadzonej w maju 2015 roku maturze międzynarodowej w III LO w Gdyni wyniosła 38,25 pkt. (na 45 maks.) i jest jedną z najwyższych na świecie.
W III LO w Gdyni już 820 absolwentów, najwięcej w Polsce, uzyskało Dyplom International Baccalaureate Organization.
Najlepszymi międzynarodowymi maturzystami w 2015 roku w Gdyńskiej Trójce zostali:
Marcin Praski 45 pkt. na 45 mak.,
Adam Małagowski 44,
Jadwiga Cieślak 43,
Krzysztof Kruk 43,
Aleksandra Leszek 43,
Karolina Zaborowska 43,
Vanessa Morawska 43,
Kinga Kitowska 42,
Sługocki Mikołaj 42,
Karol Waluszewski 42,
Stanisław Wilemborek 42,
Paweł Milczek 42,
Zuzanna Gwadera 41,
Alicja Szołkiewicz 41,
Helen Jarosz 40,
Anna Kopczyńska 40,
Konstancja Ziegert 40,
Michalina Żelaznowska 40.
Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją edukację na renomowanych uczelniach poza granicami kraju (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga). Kilkunastu z nich, z uwagi na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych / otrzymało stypendia naukowe warte ponad 45 000 USD z takich uczelni amerykańskich jak : MIT – Massachussetts Institute of Technology, Harvard, Yale, Columbia University, Cornell College, Chicago Univ.,Brown College.
Gratulujmy wszystkim maturzystom, ich nauczycielom, wychowawcom i rodzicom.

ikona