1201 (1001) 2015-07-31 - 2015-08-06

Fundacja Gospodarcza Szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy a także te, które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Fundacji Gospodarczej na szkolenia.

W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w lipcu można skorzystać z:

- poradnictwa zawodowego (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;

- Doradztwa biznesowego*;

- szkolenia „Jak napisać biznesplan” - 18.08.2015 r. w godz. 9.00-13.00;

- szkolenia „Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel” - 7.08.2015 r. o godz. 9.00-13.00.

Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście. Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej 2, pokój 101 - 102, 106 (I p.).

Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl

ikona