1201 (1001) 2015-07-31 - 2015-08-06

Informacja kluczem do integracji społecznej osób z niepełnosprawnością

Fundacja Integracja Centrum Integracja Gdynia zapraszają do uczestnictwa w projekcie: „Informacja kluczem do integracji społecznej”, który trwa do końca tego roku na terenie województwa: pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego.

Skierowany jest on do:

- osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, rodzaj i stopień niepełnosprawności

- osób z najbliższego otoczenia OzN,

- instytucji,

- pracodawców,

- osób zainteresowanych tematem niepełnosprawności.

Formy bezpłatnego wsparcia przewidziane w ramach projektu:

- poradnictwo społeczno-prawne,

- indywidualne konsultacje prawne,

- poradnictwo prawne grupowe.

Celem programu jest przede wszystkim zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług.

Ponadto program na na celu podnoszenie poziomu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez kompleksowe poradnictwo społeczno-prawne w zakresie ulg i uprawnień, obowiązujących przepisów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępu do usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej i pomocy społecznej dla OzN. Zwiększenie świadomości społecznej w powyższym zakresie.

Będą świadczone również usługi poradnictwa prawnego, dotyczące obowiązujących przepisów. Kontakt: Centrum Integracja Gdynia, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel.: 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.

Jest to projekt, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizują go: Fundacja Integracja Centrum Integracja Gdynia.

ikona