1201 (1001) 2015-07-31 - 2015-08-06

Inwentaryzacja terenów leśnych - apel

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji informuje, że przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w miesiącach: czerwiec-wrzesień 2015 r. prowadzi prace związane z opracowaniem pod nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Inwentaryzacją objęte są lasy wszystkich form własności, w tym także lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

Wobec powyższego prosi się właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasu, celem wykonania prac terenowych związanych z ww. opracowaniem.

ikona