1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Przedłużanie ważności kart elektronicznych „Gdynia Rodzinna Plus”

 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, że od 25 sierpnia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta ZKM, ul. Kilińskiego 16 w Gdyni, w godz. 10.30 - 18.00 przedłużana będzie ważność Kart „Gdynia Rodzinna Plus”.

Przypominamy, że w celu przedłużenia ważności kart należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

1. W przypadku rodziców - dowody tożsamości ze zdjęciem,

2. W przypadku dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia - aktualne legitymacje szkolne lub studenckie,

3. Potwierdzenie zameldowania na terenie Gdyni pod wspólnym adresem wszystkich osób wskazanych we wniosku.

W przypadku zgłoszenia się w jednym dniu nadmiernej liczby rodzin, ubiegających się o karty, ich odbiór możliwy będzie w dniach następnych w godz. 17.00-18.00.

Wszelkie informacje dotyczące Kart „Gdynia Rodzinna Plus” można znaleźć na stronie http://www.gdyniarodzinna.pl/artykul/26,karta-gdynia-rodzinna.html

 

 

ikona