1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Informacja w sprawie zasad umieszczania plakatów i haseł wyborczych

W związku z kampanią wyborczą związaną z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 110 Kodeksu wyborczego informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych oraz na pozostałych terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasta Gdyni.

Dopuszcza się umieszczania plakatów wyborczych w miejscach wyznaczonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z 4 sierpnia 2015 r. nr 2884/15/VII/S oraz na nośnikach reklamowych.