Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza osoby w wieku 13 – 20 lat  do udziału w spotkaniach GRUP TERAPEUTYCZNYCH (dla młodzieży gimnazjalnej 13 – 16 lat oraz młodzieży starszej 17 – 20 lat).

Rodzicu, jeśli Twoje Dziecko: często jest smutne, zaniepokojone lub pełne gniewu; martwi Cię jego zachowanie, niepokoi to co przeżywa; chciałbyś aby lepiej radziło sobie w trudnych sytuacjach; by odnalazło swoje mocne strony i aby otrzymało pomoc w przezwyciężaniu swoich kłopotów.. zaproponuj  swojemu dziecku udział w zajęciach.

Informacje oraz zapisy na konsultacjach indywidualnych z osobami prowadzącymi: Magdalena Świstun – Jeziorska – tel. 503 800 122, Magdalena Jabrocka – tel. 502 156 113, lub w rejestracji ośrodka - tel. 58 621 61 35. Spotkania grupy będą odbywały się od października 2015 r. Zajęcia są nieodpłatne, liczba miejsc ograniczona.