1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Ważne dla sprzedających napoje alkoholowe

30 września 2015 r. upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

W przypadku dokonywania przelewu należy podać:

- tytułem - III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;

- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;

Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres:

wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl

 

ikona