1209 (1009) 2015-10-02 - 2015-10-08

Na zdrowie

Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (w  pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty - można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).

***

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ul. Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:

- Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: „Profilaktyki raka szyjki macicy”, etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25 - 59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka).

Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15 lub 711 60 00.

- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego” - mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych od 1946 do 1965 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku                    (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.

- mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego diagnozowania  jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat”. Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w przychodni lub telefoniczna pod numerem  58 711 60 00 w godz. 8.00-18.00, 665 267 101 wtorek-piątek w godz. 7.30-14.00;

- „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat, które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym (po wcześniejszej rejestracji).

Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ul. Pułaskiego 4 zaprasza do: korzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bezpłatne przeglądy stomatologiczne (raz w roku) oraz usuwanie kamienia nazębnego (raz w roku). Dodatkowe informacje i rejestracja: pod nr telefonu: 58 711 61 10.

***

Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie  wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do  rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest  postępującą  chorobą, którą można powstrzymać.

Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl Grupy AD zapraszają:

- Grupa  AD  „Optymiści”, ul. Św. Mikołaja, przy parafii św. Mikołaja”, piątek, godz. 18.00

- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja”, ul. Halicka 6A w kawiarence na  tyłach kościoła (pomiędzy szkołą a kościołem), dojazd  autobusem 152 „Sandomierska”, wtorek, godz. 17.00

- Grupa  AD „Radość”, ul. Portowa (salka klubu przy kościele Redemptorystów), niedziela, godz. 15.00.

***

Firma MAT-SŁUCH, zaprasza na bezpłatne badania słuchu dorosłych i dzieci w Przychodni „U Źródła Marii”, Karwiny, ul. Gabrieli Zapolskiej 1A. Badania odbywają się w środy w godz. 9.00-13.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 18.00 w gabinecie nr 221. Rejestracja pod nr tel. 58 660 03 23, 608 045 554 lub w rejestracji przychodni.

***

NZOZ „OKO” przy ul. Śląskiej 35-37, zaprasza w imieniu prezydenta miasta, mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu gminy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji nalezy kontaktować się bezpośrednio w rejestracji lub pod numerem tel. 58 350 89 07 lub 58 352 00 58. Strona internetowa: www.nzoz-oko.pl

Placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, OCT, USG, FLA, pola widzenia oraz porady okulisty dziecięcego a także laryngologa w ramach NFZ.