Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1209 (1009) 2015-10-02 - 2015-10-08

Szansa dla bezrobotnych 30+

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu skierowanego dla osób bezrobotnych: kobiet, niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnych, powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II.

Planowane działania:

- indywidualne szkolenia

- prace interwencyjne

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, e-mail: pup@pupgdynia.pl, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50 wew. 102 lub 103 (szkolenia indywidualne), 104 (prace interwencyjne), 107 lub 108 (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w godz. 8.00 – 15.00.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.